LISATEENUSED

  • Majutus, telkimine, sadama teenused
  • Mereabi, merepääste
  • Väikeujuvkaide ehitus
  • Projektiga loodus-linnuvaatlustornide ehitus.
  • Meremärkide paigaldus
  • Meretransport
  • Loodusõpperajad
  • Töötanud meremootorid, vindid
  • Vilja- ja ilupuude lõikus/kujundus
  • Sadamateenus Nasva jõesadamas 1,5 km suudmest, alustele süvisega 1,5-2m

Kapten Hillar Lipp

Sadama "Ahoi" kapten Hillar Lipp
tel. +372 51 83 187
hillarlipp@hot.ee